Инсталацията ще работи без ток, тя си произвежда ток и се захранва. Това представлява иновативната технология на проф. Димитър Митев. Можем да произвеждаме ток без гориво с помощта на хладилни уредби и климатични инсталации. Те ще работят даром на този, който ги е построил, посочи професорът.
Проф. Митев е с над 30 години преподавателски стаж във ВХТИ &quot;Асен Златаров&quot; в Бургас. Той обаче обясни, че засега му е отказвано финансиране за откритието, като основните виновници за това са българските учени, съобщи flagman.bg.&nbsp; Целта е да заменим всички електросилови системи, ползващи гориво, които произвеждат електрическа енергия, в това число и механична, с машини, работещи без гориво, обясни проф. Митев. <br /> <br /> Ще се използва хладилна уредба или климатична инсталация. Необходимо е да се създаде симбиоза между тях и цикъла &bdquo;БК&ldquo; на Ренкин.&nbsp; Притежателят на хладилна уредба, която работи с тази технология, получава от 1 до 5-6 пъти мощността на двигателя на хладилната уредба, като енергията може да се използва за собствени нужди и да се подава в електрическата система. Студът му остава подарък. <br /> <br /> Притежателят на симбиоза от климатик и &bdquo;БК&ldquo; на Ренкин ще може да получава електроенергия в зависимост от мощността на климатика и приложения способ, от 3 до 10 и повече киловата, необходими за удовлетворяване на домашни нужди.<br /> &bdquo;Може да се произвежда ток вкъщи от 5 до 10 киловата. Договорихме се да започнат да произвеждат генератори от 5 до 10 киловата в Троян, в Пловдив вече пуснахме подобна инсталация. Ще вземем готовите елементи от климатиците и само ще трябва да ги окомплектоваме и да сложим турбината с генератора. Ще работи непрекъснато, ще се подаде в нашата мрежа, ще се отопляваме, осветяваме и т. н.&ldquo;, обясни още проф. Митев. Към получената енергия можем да включим друг климатик, който да ни отоплява, а нея да вкараме в електрическата система, добави той. 50 киловата ще получаваме на ден. Всичко това става и за промишлеността, например за сушене на зърнени продукти като пшеница. <br /> <br /> Технологията е проста. Към хладилната инсталация се добавят топлообменник и турбина. Цялата система ще бъде голяма колкото един климатик. Няма да се заплаща нищо допълнително, освен нейната стойност &ndash; около 2000 лв. Ще се произвежда прав ток и чрез преобразувател ще се прави променлив ток.&nbsp; &bdquo;Едно домакинство може спокойно да се поддържа с тази енергия, тъй като на ден ще произвежда по 120 киловата. Когато трябва повече енергия, вземаме от мрежата. Можем да намалим консумацията на електроенергия от мрежата и да добавяме енергия в нея, когато на нас не ни трябва. Така ще се намалят и разходите&ldquo;, обясни проф. Митев. Няма да замърсяваме околната среда, ще намалим консумацията от мрежата, технологията може да бъде използвана и в промишлеността, добави той. <br /> <br /> Проф. Митев подчерта, че три пъти е подавал проект до ЕС за отпускане на финансиране, западните специалисти са отчели, че е добро предложението с по 80 от 100 точки, а в България &ndash; 30 точки от 100.&nbsp; &bdquo;Предлагаха ми пари за лиценза, останалото било тяхна работа. Казах им, че нямат толкова, колкото струва. Аз искам официално признание на технологията, каза проф. Митев. Факт е, че енергийната мафия ще бъде сериозно ощетена, ако тази технология заработи./ БЛИЦ <br /> <br />