В горното течение на българския участък на река Дунав водното количество ще достигне средния праг, сочат данни на Министерството на околната среда и водите. Очаква се водното количество в българския участък на река Дунав да започне да се повишава. Обявен е жълт код - повишено внимание на оперативните органи за защита при наводнения в зависимост от по-нататъшното развитие на високата вълна.
Министерството на околната среда и водите е изпратило предупреждение до областните управи и оперативните звена в териториалния обхват на реката - Гражданска защита, басейновите дирекции и АЕЦ &bdquo;Козлодуй&ldquo;.<br /> <br /> В ГД &bdquo;Пожарна безопасност и защита на населението&rdquo; е създадена организация за превантивен мониторинг на водните нива и диги в българския участък на река Дунав, съобщиха от пресцентъра на МВР. В дежурните центрове на дирекцията всекидневно се получава информация и за прогнозните водни количества, изпускани от хидровъзел &bdquo;Железни врата&rdquo;. <br /> <br /> Служителите на ГД &bdquo;Пожарна безопасност и защита на населението&rdquo; денонощно анализират и обобщават данните, получавани от Координационния център за реагиране при извънредни ситуации (ERCC) на Европейската комисия, както и от оперативните центрове за защита при бедствия на Германия, Австрия, Чехия, Словакия и Унгария. Пожарникарите уверяват, че имат необходимата техника и са готови да реагират навреме при евентуално бедствие. &nbsp;