Национален склад за осигуряване на помощ на населението при бедствия откри вчера Българският червен кръст /БЧК/ в добричкото село Победа.
Инвестицията на червенокръстката организация в добричкия склад е около 800 000 лева. Обектът е построен на терен от 4 декара, като са обособени два склада с обща площ 1000 кв.метра. В единия ще се складират хранителни продукти. При нужда помещението може да се превърне в полева болница. В обекта ще се съхранява имущество за бедствени ситуации, т.нар. интервенционни запаси. Складът ще разполага с дрехи, палатки, предмети за бита, банка за храни / пакети с брашно, ориз, леща, боб, консерви, сладки, други пакетирани продукти / и ще обслужва цялото население на северна България. Така е разчетен капацитетът на обекта, че при бедствено положение в него да може да се оказва помощ за 1000 души, обясниха от областното ръководство на БЧК. /БЛИЦ