Четвърти сме в Европейския съюз по брой на съдии на 100 000 души население. Преди нас са само Словакия, Хърватия и Латвия. Това съобщи Михаил Кожарев, председател на комисията по "Бюджет и финанси" към Висшия съдебен съвет.
&quot;Останалите европейски държави, които имат по-малък брой съдии, работят с изключително високи по стойност средства като цяло за съдебната система&rdquo;, обясни Кожарев. Според него страната ни компенсира липсата на средства и материална обезпеченост с жива сила. По думите на Кожарев в други европейски държави, където се дават много пари за правосъдие, не е необходимо такъв голям брой съдии и прокурори, защото огромна част от работата там се извършва по друг начин. Огромна част от същата дейност у нас се извършва с &quot;първобитни средства&quot;. <br /> <br /> &quot;Техническото обезпечение на съдебната система и състоянието на материалната база е плачевно в големите съдебни структури в страната и само тук-там има оазис, където те са на високо ниво. ВСС е започна реализацията на проект по програма ОПАК и работи за въвеждане на програмно бюджетиране. За целите му е направен анализ, базиране на международно приетата статистика и методология за оценка на правните системи. Основните количествени данни са предоставени от Европейската комисия за ефикасност на правосъдието (CEPEJ) към Съвета на Европа. За втори път от ЕК се създава информационно табло, което на 14 март 2013 е било докладвано на ЕК от Вивиан Рединг, еврокомисар по правосъдието. Във връзка с изнесените факти става ясно, че Българи се оттеглила от финансиране на правосъдието, което може да се приеме като оттегляне от възможността да сътрудничи и взаимодейства с правосъдието. Въпреки това то функционира добре и в много отношение е на едно от челните места в сравнение с другите страни-членки на ЕС&quot;, подчерта още Кожарев. <br /> <br /> По думите му, данните показват, че е достигнат тавана на собствените приходи, има огромно свиване на субсидията с близо 60 млн. на база 2009 г. и съдебната система се крепят на собствените приходи. &quot;Данните от изследванията са такива, че сочат на абсолютния извод на пълно изчерпване на възможностите за компенсиране на субсидията при съществуващото равнище на таксите. Публичното финансиране не гарантира заплащането на съдебната власт, както и нейната дейност&rdquo;, каза Кожарев.<br /> <br /> Шефът на комисията &quot;Бюджет и финанси&quot; оповести данни, свързани с независимостта на съдебната система &ndash; доверие срещу обществена оценка. &quot;Изводите в доклада показват, че според анализите на Световния икономически форум, България заема 123 от 148 страни по оценка изразяваща възприеманата независимост на съдебната власт. От 28 страни-членки на ЕС, тази оценка се влошава в това число страни като Холандия, Германия, Люксембург и др. Обемът на работа в съдебната система видимо нараства, като 2011 е пикова година. 83% от всички свършени дела в България се разрешават в рамките на законоустановения срок от три месеца. С 3,2% на година нараства броят на висящите дела в края на периода. По показателя висящи дела на 100 000 души население, данните отреждат на страна ни трето място в ЕС по справяне с този проблем&quot;, коментира Кожарев. Според него това, което се прави в съдебната система в България показва, че има сериозен напредък по много показатели. &quot;Има и негативи, има още какво да се желае, но на фона на ниското бюджетиране българската съдебна система се справя много успешно и върви напред&quot;, заключи Михаил Кожарев. /БЛИЦ<br /> <br />