Изборът на Иван Гешев не е предрешен, тъй като изборът протече абсолютно законосъобразно, съобразно процедурата, която е разписана в Закона за съдебната власт, в конституцията, бяха запазени абсолютно всички етапи, каза пред БНТ Даниела Машева, член на ВСС.

Предложението беше направено от всичките 11 членове на прокурорската колегия за г-н Гешев, продължи Машева.

"Беше направено едно много продължително обсъждане на тази кандидатура, тя беше публично оповестена с абсолютно всички документи като концепция, като кадрова справка, докладите относно професионалните му качества, относно нравствените му качества и беше една много продължителна процедура, разположена във времето, която приключи към настоящия етап с този успешен избор", каза Машева.

По думите й за пръв път се гласува за магистрат, който е от прокурорските среди. Колкото до възникналата ситуация с протести, които са против направения избор тя смята, че реакцията срещу него е достигнала недопустими размери и заподозря политически страхове.

Машева коментира и хипотезата президентът да не подпише указ за назначаването на Иван Гешев за главен прокурор.

"Аз смятам, че дори президентът да върне нашето решение, ние отново ще обсъдим възможността дали да внесем за гласуване същата кандидатура и при гласуване, както знаете отново, при повторно внасяне на нашето решение до президента, той тогава тогава задължен да издаде указ и да назначи избрания главен прокурор", обясни тя.