Община - Ямбол е одобрена за участие в новата фаза на проект «Демонстрационно обновяване на многопрофилни жилищни сгради». Това дава възможност на собственици на жилища в града да кандидатстват за финансова помощ за извършване на строително-ремонтни дейности по сградата, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в града.
При участие в програмата собствениците получават техническа помощ за извършване на техническо и енергийно обследване на сградата, изработване на технически проект за обновяването й, също така изготвяне на технически паспорт на сградата и възможност за енергийно сертифициране. По проекта се осигурява организирането и провеждането на конкурси за изпълнители , както и контрол на изпълнението на ремонтните дейности. Освен това кандидатстващите получават 100-процентово финансиране на строително-ремонтните работи за обновяване на общите части от сградата – покрив, плоча над сутерен, вход, козирка, фоайе, стълбищна клетка. Допълнителна помощ е поемането на 20 на сто от разноските за обновяването на отделните жилища. Най-важното условие за участие е всички собственици в сградата да са съгласни с кандидатстването по проекта.
За обновяване на сгради могат да кандидатстват доброволно сдружени собственици на жилища в едропанелни блокове в жилищни комплекси, такива в многофамилни жилищни сгради или пък в единични жилищни сгради, строени по индустриален способ. Документи могат да подават и живущите в друг вид многофамилни жилищни сгради, при условие, че са построени преди повече от 20 години. Изрично условие е искането за обновяване да се отнася за цял блок или секция от многофамилна жилищна сграда и прилежащото пространство, но минимум за 6 собственика.
Документи за кандидатстване се приемат до 15 януари 2009 г. в ст. 319 на община Ямбол. Пак там, както и на електронен адрес www.obnovendom.com инстересуващите се граждани могат да получат по-подробна информация за условията на конкурса. Марина Шиварова, БЛИЦ