Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ ще въведе единна цена на таксата за повторно включване на тока, когато поради една или друга причина той е бил спрян за определен период от електроразпределителното дружество. Това каза на пресконференция днес председателят на ДКЕВР проф. Константин Шушулов.
В момента за една и съща услуга в трите енергийни дружества се заплащат различни цени, това обаче предстои да се промени. В цената за повторно включване на електрозахранването след прекъсване за неплатени сметки няма да се калкулира наказателна сума, а ще се включва само разходната част, поясни Шушолов. 
ДКЕВР ще  дадат  указания за цената на тази услуга. Шушулов посочи, че ако проверката установи, че събраните от клиентите на дружествата суми са многократно завишени, комисията ще постанови и санкции.

Предстои да се обсъди и възможността изключването на електрозахранването да става само след предварително писмено известяване на абоната, каза още Константин Шушулов. Това обаче може да стане само след промяна в общите условия за дейността на трите дружества и с тяхно съгласие. Според Шушулов дружествата имат нагласата да въведат тази промяна, така че спирането на тока да става само след изпращане на писмо до абоната и пристигането на обратна разписка, че той го е получил. /БЛИЦ