Висшият съдебен съвет избира нов главен прокурор. Единствен кандидат за поста е Иван Гешев. В момента той е заместник-главен прокурор. Процедурата за избор на главен прокурор беше открита на 15 юли.

Действащият главен прокурор Сотир Цацаров беше избран на 20 декември 2012 г. и положи клетва на 10 януари следващата година.

Съгласно Конституцията главният прокурор се назначава и освобождава от президента, по предложение на пленума на Висшия съдебен съвет, за срок от седем години, без право на повторно избиране. Президентът не може да откаже назначаването или освобождаването при повторно направено предложение.

Новият главен прокурор следва да встъпи в длъжност не по-късно от 10 януари 2020 г., когато изтича мандатът на Сотир Цацаров.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!