Дрон засне напредъка на строителството на АМ "Европа". Става въпрос за - А6 (ЛОТ-3) край Сливница.

Лот 3 е с реална дължина 16+164,73 км от км 32+447,20 до км 48+611.93 с габарит А-27 м. и проектна скорост 110 км/ч. Предвижда се да бъдат изградени 10 големи съоръжения – 1 виадукт, 1 селскостопански подлез, 6 подлеза и 2 моста.

На 27 юли 2022 г. е подписан договора за строителен надзор с ДЗЗД „Европа“ с участници „Пътинвест-инженеринг“ АД, „Стройнорм" ЕООД и ЕР ДЖИ КОНСУЛТИНГ ООД като срока за изпълнение е 710 дни.

На 19 ноември 2021 г. е избран за изпълнител консорциум ДЗЗД ”Европа-2022” с участието на Главболгарстрой с комплексна оценка 100.00 точки въз основа на критерий за оценка „оптимално съотношение качество/цена“

- На 28 април 2023 г. е издадено разрешение за строеж МРРБ № РС-35/28.04.2023 г. от км 39+600 до км 45+300.[

- На 12 май 2023 г. е направена първата копка.

- На 18 август 2023 г. е издадено разрешение за строеж МРРБ № РС-67/18.08.2023 г. от км 32+447 до км 39+600.

Финансирането се осигурява със средства по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 – 2020 г. и национално съфинансиране Видео: Строителство на магистрала А6 "Европа" (Сливница - София) - Лот 3