В разгара на зелената сделка, когато цяла Европа крещи за преминаване към нулевовъглеродна икономика ТЕЦ Марица Изток планира изграждане на нови енергийни мощности - общо 500 мегавата, базирани на лигнитни въглища като основна суровина.

„Така се осигурява оптималното натоварване на производстводствения капацитет на мините“ е записано в консолидирания отчет, публикуван на сайта на дружеството И още:

Ще се използва съществуващата инфраструктура и наетия персонал и ще бъде изградено без допълнителни средства от държавата. За целта ще се разкрият нови работни места, необходими за изграждане на новите мощности и за по- нататъшното им поддържане. Всичко това ще има социален ефект в региона.

При прехвърляне на студения резерв към ТЕЦ Марица Изток 2 вероятно част от парите ще бъдат използвани именно за строителството на новите мощности.

Вероятно ръководството на ТЕЦ-а, не са чули, че всички въглищни централи в Европа се извеждат от експлоатация или преминават през огромни инвестиции в природосъобразни горива за да се съхранят. А ние в България ще строим нови мощности. Пари, след които ще инвестираме още за смяна на горивната база.

Това ли е пазарният принцип, на който работи ТЕЦ Марица Изток 2 и така ли сме планирали да съхраним българската енергетика?

Еколозите явно не се интересуват от държавната централа и тези планове минават между капките, въпреки че ако това бяха планове на някоя от частните централи воят щеше да е до небето.

Каква е ползата от намаляването на студения резерв и даването му без процедура на ТЕЦ Марица Изток 2 ли – ами никаква. И двете решения застрашават националната енергийна сигурност и двете са в ущърб на държавата и хората и двете са плод на политически решения, а не на визия за енергетиката и последствията от тях.

Важното е, че България ще има нови мощности на въглища, а ТЕЦ Марица Изток 2 ще получи още пари за усвояване.