Екологичната коалиция "За да остане природа в България" алармира, че следващата седмица Министерство на околната среда и водите (МОСВ) може да вземе решение за заличаването на Природен парк "Странджа". Във вторник междуведомствената комисия към Висшия експертен съвет на МОСВ ще обсъжда дали да одобри новия устройствен план на община Царево.
През април експертите върнаха плана за допълнителна екологична оценка и оценката за съвместимост с Натура 2000. Планът предвижда почти 100% застояване на крайбрежието между Лозенец и Резово, включително и територии, които попадат в границите на природния парк.Единственото изключение са двете защитени местности – Устието на Велека и Силистар. За сметка на това обаче с плана на практика ще се узакони спреният незаконен строеж на комплекс "Златна перла". След като миналата година община Царево не успя по съдебен път да заличи Природен парк "Странджа", опитите продължават с разработения проект на изменение на Общия устройствен план на общината, коментират от "За да остане природа в България". Проектът беше подкрепен през април от зам.-министъра на екологията Чавдар Георгиев и представителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което финансира изработването на новия план. Според еколозите,  освен че засилват презастрояването, идеите на общината нарушават и закона, тъй като общият устройствен план се изработва без да има приета специализирана устройствена схема за територията на Черноморското крайбрежие, както се изисква по закона за неговото устройство. Все още не е разработена и изискваната от закона Наредба за пределно допустимите рекреационни капацитети на курортните населени места и селищата. Те напомнят, че цялата територия на природен парк Странджа попада в европейската екомрежа НАТУРА 2000. Еколозите във вторник сутринта, 22 юли, организират гражданско присъствие пред сградата на МОСВ. /БЛИЦ