Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров е издал заповед за забрана на строителството в района на Калиакра, съобщиха от екоминистерството.
Причината за това са многото строителни планове, проекти и инвестиционни предложения в тази зона, чието осъществяване би могло да доведе до значително отрицателно въздействие върху опазваните ценни видове, пише още в съобщението. Забраната за строителство се отнася за териториите от землищата на Балчик, с. Тюленово, община Шабла, селата Божурец, Българево, Камен бряг, с. Свети Никола и с. Топола, Каварна. Общата площа на е над 441 хил.дка, от които 39.561 квадратни километра морски пространства.

Със заповедта се забранява промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земи, гори и водни площи (в селскостопанския и горския фонд) в посочените територии, с изключение на случаите, при кото промяната е свързана с изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води и за третиране на отпадъци, пътища, укрепване на свлачища и други обекти от техническата инфраструктура. Забраната няма да обхване и проекти, за които има открита процедура за оценка на въздействието върху околната среда. /БЛИЦ