В днешно време няма страна, където пестицидите да не се продават и използват масово. В България 1% от земята е био, това означава, че останалите са с пестициди. Този един процент не е изолиран и под похлупак. Това заяви в интервю за "Агротелеграф", цитирано от „Монитор“ Стоилко Апостолов - член на УС на Международната федерация на движенията за биологично земеделие IFOAM - Organics International  в ЕС.
 

Той е управител на Фондация „Биоселена”. Един от най-големите застъпници за въвеждане на Наредба 26 на МЗХГ, която позволи директни продажби от фермите на животински продукти.
 
- Г-н Апостолов, биофермери се възмутиха, че 50 млн. евро от парите за биоземеделие са източени от фирми, които нямат доказан нито 1 кг органична продукция. Това прецедент ли е за Европейския съюз?
- В момента тече проучване на експерт, който е с много по-голям опит от мене. Той е хърватин. Той прави ретроспекция по прилагане на тези мерки в няколко страни от ЕС, където има данни и съмнения за злоупотреби. В Хърватска, например също има такива примери.
 
- И какво мислите ще последва от този доклад?
- Мисля, че възможността за получаване на пари е огромна притегателна сила. Също така там, където става дума за огромни площи, само с контролни и административни мерки не могат да се пресекат злоупотребите.
 
Колкото и политическа воля да има, колкото и да се налагат санкции, опитът ми показва, че ще бъде много трудно. Единственият ни шанс да станем по-нормални, е като се ограничи апетита на такива големи земеделци, защото лакомията е страшно нещо.
 
- Как според вас ще им се ограничи апетита?
- Давам пример с плащанията за планински райони. Има такова изискване, според което фермерът за първите 50 дка, които обработва, получава 130 евро за 1 ха, от 50-100 дка по 100 евро за 1 ха и когато обработва от 100 до 1000 дка получава 30 евро за 1 ха. Колкото повече обработва, толкова по-малко получава субсидии.
 
Предполага се, че над 1000 дка той ще получава от оборота на продукцията, която произвежда. Така с над 1000 дка подпомагането ще падне, апетитите ще са по-малки. Това плащане се прилага много успешно в Швейцария, известно е като модулация. Там след 1000 дка не получават абсолютно нищо.
 
- Експерт от ДФЗ каза, че ако при проверки не намерят продукция на полето, фермерите ще връщат субсидиите?
- Аз практически не си го представям. Всяка култура има различен период на прибиране. Много ще се радвам ДФЗ да прави контрол на културите на полето, но не виждам как ще стане.
 
- Защо?
- Първо, хората с много пари, могат да си позволят да избегнат такива санкции. При 3000 бенефициенти и 50 хил. ха, които се обработват, не ми е ясно какъв капацитет трябват да имат ДФЗ, та да извършва проверки от Силистра до Петрич. Не си го представям, че е възможно.
 
- Смятате ли, че трябва да се извършва по-голям контрол на фирмите, които сертифицират и контролират биопроизводителите?
- Има си изисквания, тези фирми минават през акредитация, чуждите ползват акредитацията от държавата от която идват. Не съм запознат с този бизнес, но щом има такива случаи на нарушения, значи има и такива, които не си вършат добре работата.
 
- Ето сега се оказва, че са открили пестициди в биохрани. Има ли такива случаи в другите страни?
- На първо място трябва да се каже, че има разлика между нас и другите страни в структурата на производството. Защото, ако в другите страни една семейна ферма съществува от 250 години и обработва 350 или 400 дка и е минала на биопроизводство, защото има съседи или клиенти, които искат биопроудкция, която да купуват, то мотивацията на семейството е заради търсенето, цената, пазарното предимство.
 
При нас имаш земеделец, който обработва 50 хил. дка. Той е видял, че има още едни пари, които да вземе на ха, намерил си е сертифицираща фирма, която да си затвори очите и да му даде сертификат. Неговата мотивация е съвършено различна, освен това в повечето случаи става дума за арендатори, които обработват чужди земи. Ситуацията е много комплексна, отговор не може да се даде еднозначно.
 
За мен водещ е интересът. Мисля че от самото начало трябва да се пресече, отколкото да се чудим как да запушваме после дупките.
 
- Какви са основните промени в европейското законодателство по отношение на биопроизводството?
- Няма еволюция, има чисто нов регламент, който влиза в сила през януари 2021 г.
Ще има стандарти за отглеждане на зайци, за елени и др. Едно от новите неща, което касае системата за контрол, е, че ще се дава право на групова сертификация.
 
Група от малки производители до определен оборот могат да си направят малка организация, да си създадат вътрешен контрол и така да получат сертификат за био. Другият проблем са пестицидните отпадъци, която е голям препъни камък в дебата.
 
- Защо препъникамък?
- Европейската комисия взе двояко решение, че държави, които решат да въведат нулеви отпадъци от пестициди при биопродуктите, нямат право обаче да спират продукти на пазара си, които са произведени в страни членки на ЕС, но нямат въведено изискване за нулеви отпадъци от пестициди.
 
- Е това е несправедливо за тези, които имат нулева толерантност към пестицидите.
- Така, ако се открие минимално количество от пестициди в страна с нулева толерантност ще лиши фермера от сертификат за био, а в страната където няма такива изисквания фермерите ще може да продава в страната, където е решено да е нула толерантността. ИФОАМ настояваше да няма такова изискване за нулево ниво.
 
- Защо?
- Защото на всички е ясно, че в днешно време няма страна, където пестицидите да не се продават и използват масово. В България 1% от земята е био, това означава, че останалите са с пестициди. Този един процент не е изолиран и под похлупак.
 
И затова в Германия има частни организации, които са въвели норма от 0,01 мг съдържание на 1 кг биоплодове или зеленчуци и др. Но са намирани и 0,05 мг в 1 кг. Продуктът обаче се продава като биологичен. Защото е чист в сравнение с конвенционалния, в който нормата за съдържание на пестициди е 150 мг на 1 кг.
 
Щом конвенционално произведения може да се яде от човека и нищо да не му стане, едва ли ще му стане нещо от тези 0,005 мг. Въпреки това, когато съдържанието е над 0,01 мг на 1 кг, сертифициращата фирма прави разследване откъде се е появил, има ли вина фермера, дали той не е ползвал препарат, дали не е от съседите.
 
Трябва за всеки конкретен случай да има решение. Ако превишението е десет пъти, продуктът се спира и унищожава.
 
- С две думи не бива да се тръгва непременно с презумпция за виновност.
- Трябва да е гъвкав контролът, защото светът не е разделен на бяло и черно и биофермерите не са изолирани от стени в лабораторни условия. Много често страдат от останалите си колеги. Но не можем да кажем, че другите са престъпници, защото пръскат с химия.
 
Напротив, това е позволено при производство на конвенционално земеделие. Те пръскат с всичко, което е разрешено и до което имат достъп.
 
По-скоро проблемът е, че регулацията в целия сектор на земеделието трябва да се затяга. Тоест това огромно разнообразие от пестициди, които се ползват полека лека да се намаляват.
 
- Истината е, че се ползват много препарати, самите земеделци си го признават, за да получават все по-големи добиви и все по-големи печалби.
- Последните данни, които излязоха на Евростат са, че 400 хил. тона пестициди са употребени в ЕС през 2016 г. Ако си представим, че 20 тона събира един жп вагон, то означава, че 20 хиляди вагона пестициди за една година са изсипани в нивите.