След като "Продължаваме промяната" преговориха 18 основни теми за бъдещото управление с БСП, ИТН и ДБ, по всичко личи, че се отива към формирането на коалиционен кабинет. На този фон е важно да маркираме отново ситуацията с бюджета, като опишем вариантите, при които ще има приет бюджет до края на годината, както и евентуалния сценарий на влизане в новата година без такъв, пише Петър Ганев в свой анализ за Института за пазарна икономика.  

Два са възможните варианта за приемане на бюджета за 2022 г. до края на тази година. 

Първият е служебното правителство да започне официалната процедура - консултации със социални партньори, одобрение в Министерски съвет и внасяне в Народно събрание, без да чака коалицията да се оформи и да се гласува новото правителство. Просто казано, това означава в следващите две седмици, докато новите депутати се ориентират в парламента, гласуват комисии и междувременно държавният глава свиква консултации, и се върви към връчване на първия мандат, служебното правителство да спечели време, като извърви част от процедурата и в крайна сметка внесе бюджет в парламента. 

Този сценарий е най-ефективен от гледна точка на времето, но изглежда малко вероятен - ако служебният кабинет искаше да вземе инициативата за бюджета, можеше да го направи още през октомври. 
 
Вторият вариант за приет бюджет до края на годината изисква сравнително бързо формиране на правителство и много бързи действия от страна на новия финансов министър. Припомняме, че през 2014 г., когато имахме сходна ситуация, тогавашният нов финансов министър внесе бюджета в парламента на 1 декември и в крайна сметка новата рамка на държавните финанси беше приета на 19 декември. 

През 2014 г. обаче редовното правителство беше избрано на 7 ноември и финансовият министър тогава е имал поне три седмици да работи. Сега това време го няма и новият финансов министър ще бъде изправен пред избора да действа бързо или да изпусне края на годината.

В случая е важно да споменем, че най-вероятният нов финансов министър е всъщност предходният служебен, което означава, че: 1) той вече е бил част от бюджетната процедура за следващата година, и 2) най-вероятно има приемственост със сегашния служебен финансов министър. С други думи, внасянето на готовата папка би трябвало да не е толкова голям проблем от политическа гледна точка, още повече че в комисиите има време за поправки.

Същевременно има и здрава логика в това бъдещият редовен министър на финансите да включи в проекта на бюджет всичко това, по което се договори коалицията. Това е, впрочем, и взаимна гаранция между партньорите, че постигнатото съгласие ще бъде приведено в изпълнение.

Какво става в новата година без приет бюджет?

От всичко написано по-горе е видимо, че вероятността да влезем в новата година без бюджет не е за пренебрегване.  
Законът за публичните финанси предвижда тази хипотеза, като в чл. 87 е разписано как да се процедира.

Проблемът при този текст е, че в рамките на едно много дълго изречение в ал. 1 на практика се сумира и опростява цялата бюджета процедура, разписана иначе в закона. Това сбиване на процедурата в едно изречение, както и липсата на практика по прилагането на този текст неизбежно ще предизвика различни тълкувания и спорове.

Проблемът е най-ясно видим по отношение на разходите. От една страна, текстът казва, че при неприет бюджет за новата година извършването на разходите и предоставянето на трансфери е в размер не по-голям от размера им за същия период на предходната година.

Това би означавало през януари 2022 г. да се харчи толкова, колкото се е харчило през януари 2021 г. Забележете обаче, че някои плащания в края на тази година са различни спрямо началото - както е например с пенсиите, които претърпяха промени, в т.ч. с актуализацията на бюджета през лятото. 

В същото време текстът продължава с това, че следва да се отчитат влезли в сила актове на Народното събрание и на Министерския съвет, които предвиждат допълнителни или намалени бюджетни средства. Всичко това при спазване на фискалните правила и до размера на постъпилите приходи - последните обаче ще бъдат по-високи, така че няма да бъдат проблем.

Този текст неизбежно ще доведе до спорове

Управляващите имат полза да тълкуват, че текстът им дава максимална свобода и могат да харчат, вземайки под внимание всички актове на Народното събрание и Министерския съвет, включително такива, които те биха предприели през декември - това би им позволило да актуализират всякакви плащания спрямо своите приоритети.

В същото време опозицията неизбежно ще държи на твърдото правило - толкова, колкото през миналата година, и ще може да обвини управляващите в нарушаване на закона. Подобен спор за запетайката е много вероятно да приключи в Конституционния съд.

Този преглед на вариантите показва, че влизането в новата година без приет бюджет не е невъзможно, но носи своите рискове. В социален план е възможно различни групи да бъдат засегнати, а на макрониво по-скоро носи несигурност и лош сигнал към финансовите пазари.

Вместо през януари да сме в сериозен бюджетен хаос - експертно-политически микс от спорове по прилагането на извънредните разпоредби и едновременно обсъждане на новия бюджет, по-добрият вариант остава за скоростно приемане на бюджета до края на тази година.