Събранията на входа често се превръщат в открита война между жителите на блока. Почти във всяка жилищна кооперация има поне по едно домакинство, което отказва да плати месечните такси.

Задава ли се краят на междусъседските войни и ще се въведе ли глоба за тези, които отказват да платят за всичко, което е след входната им врата? 10 години след неговото приемане, започнаха да се обсъждат промени в Закона за управление на етажната собственост. Всеобщото мнение е, че той не функционира добре.

"От 2009 година, когато този закон влезе в сила, бяха правени множество опити за поправки в него. Всичките обаче неуспешни. Министертвото на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) сега пое ангажимент за сериозни промени, които вече би трябвало да доведат до по-добро съжителство между съкооператорите", отбеляза в сутрешния блок на България он ер Асен Асенов от Асоциацията за регулиране на отношенията в етажната собственост.

По думите му обаче най-голям проблем представляват онези, които отказват да плащат входните си такси. А той е породен от факта, че в много от жилищата живеят нерегламентиран брой хора.

"Не може в едно домакинство да живеят например трима човека, а да твърдят, че са двама. Недопустимо е. Трябва да бъде създаден електронен регистър и в него да влизат всички данни, за да може домоуправителят на един вход да сигнализира при нередности", допълни още Асенов.