При избор на терен, върху който да построите къща, трябва да вземете предвид как ще се развива районът в бъдеще, коментираха брокери на имоти. В София като перспективни райони за строителство на къщи брокери посочват източните райони около с. Лозен, с. Герман, с. Панчарево и с. Кокаляне, пише "Труд".

Преди човек да пристъпи към покупка на терен, трябва много внимателно да го проучи, съветват експертите. Най-важно е да прегледа общия устройствен план на населеното място и да подбере райони, подходящи за желаната от него сграда.

Необходимо условие за застрояване на един терен е наличието на одобрен Подробен устройствен план (ПУП). ПУП се създава на база на общия устройствен план (ОУП) за населеното място и указва вида и начина на застрояване на всеки поземлен имот (ПИ).

Ако за населеното място няма приет ОУП, се разработва ПУП след допускане на устройствена процедура. По-добре е избраният от купувача терен да има виза за проектиране с конкретни параметри на застрояване. В тези случаи цената на имота е по-висока, но купувачът си спестява много време и усилия.

Наличната инфраструктура също е от съществено значение. Купувачът трябва да провери дали теренът е обезпечен с вода и канализация, електричество, както и възможността за присъединяване към газопреносната мрежа или към централно парно. Купувачът трябва да вземе предвид и наличието на път до терена, както и близостта му до спирки на градския транспорт.

Важен елемент при избора на терен е и наличието в района на училища, детски градини, магазини, места за развлечения.

Изключително важни са и географските характеристики на имота - изложението, наклона и продължителност на слънцегреенето през различните части на деня и на годината. При покупка на имот трябва да се направи и пълна проверка на собствеността за срок от поне 10 години назад. Например да се провери дали има и други наследници на имота, освен продавача, дали е имало делба, при която не са участвали всички съсобственици или пък дали не става въпрос за продажба на имот, който е съпружеска собственост, но след развод само един от съпрузите е решил да продаде.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук