Мминистърът на здравеопазването д-р Евгений Желев ще ръководи днес работното заседание на Националния координационен комитет за борба със СПИН и туберкулоза, съобщиха от ведомството.
 Комитетът е уникален по своя състав орган, който координира националните действия по проблемите на ХИВ и туберкулоза в България. Състои от 40 членове, сред които представители на 9 министерства, на академичните среди, на международни и неправителствени организации, работещи по превенция на ХИВ сред групите в риск; представители на бизнес-сектора и на хората, засегнати от тези заболявания.
Членовете на комитета ще дискутират резултатите от проведената външна независима оценка на дейността на неправителствените организации, под-получатели по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, както и ще утвърдят организациите, с които Министерство на здравеопазването ще продължи договорните отношения и през 2009 година.
Ще бъдат обсъдени работните планове за изпълнението на предстоящите дейности през 2009 г. по Програма «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН» и Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. /БЛИЦ