С голямо мнозинство Подкомитетът за избор на съдии към Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) е препоръчал на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) Йонко Грозев като най-квалифициран от тримата кандидати, излъчени от България, за следващ български съдия в съда. Това се казва в официално съобщение на Постоянното представителство на Република България към Съвета на Европа, изпратено до министъра на правосъдието Христо Иванов.
Заключенията на подкомитета вчера бяха публикувани и официално на сайта на ПАСЕ - https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21360&amp;lang=en, където също се отбелязва, че с голямо мнозинство подкомитетът препоръчва кандидатурата на г-н Йонко Грозев. <br /> <br /> В грамата се сочи, че препоръката на подкомитета е признание за националната процедура за селектиране на кандидатите: &bdquo;Изготвянето на препоръка от подкомитета на практика представлява признание за високите професионални качества и на тримата кандидати, съответни на изискванията на чл. 21 от Конвенцията по правата на човека, както и за прозрачността и обективността на националната процедура за селектиране на кандидатите&ldquo;.<br /> <br /> Препоръката е формирана на базата на професионалните биографии на кандидатите, личните интервюта, проведени с всеки от тях на 15 януари в Париж на заседание на подкомитета в състав от десет парламентаристи от ПАСЕ от различни държави (без български представител), както и информацията за националната процедура за селекция. <br /> <br /> Изборът в ПАСЕ ще се проведе на 27 януари т. г. За да бъде избран един от тримата кандидати на първи тур, е необходимо той да получи повече от половината гласове от всички гласували. Ако никой кандидат не получи половината плюс един глас, се преминава към втори тур на гласуване. Ако възникне необходимост от втори тур, той ще се проведе на 28 януари т.г. сутринта, като кандидатът, получил най-много гласове, ще бъде избран за съдия в ЕКПЧ.<br /> <br /> <br /> <br /> <br />