Близо 30 процента от Интернет-потребителите у нас са пазарували онлайн през миналата година, показват данни от анализ на Евростат за електронната търговия в страните на ЕС през 2016 г.
Като цяло хората, които редовно ползват Интернет у нас са 63 на сто от населението, или около 4,5 млн. души. Така по данните на Евростат близо 1,3 млн. българи през миналата година са пазарували онлайн.

Най-предпочитани за Интернет-търговията у нас са били дрехите и спортните стоки - над 77 процента от поръчките онлайн. На втора позиция са били стоките за дома - 24 процента, на трета - резервациите за туризъм или пътувания - 23 процента и на четвърта позиция - храни, напитки или стоки за ежедневна употреба - 22 процента.

Най-активни в електронната търговия у нас са били младите българи в диапазона 16-34 години - близо 60 на сто от тях са пазарували онлайн. При хората на възраст 65-74 години този процент спада драстично - едва 1,3 на сто от тях са пазарували онлайн през 2016 г. Близо 80 на сто от поръчваните онлайн услуги и стоки са били от България, около 40 процента са били от страни в ЕС и около 18 процента са поръчвали онлайн от други страни. Според изчисления на експерти в бранша един онлайн потребител купува средно стоки за около 150 евро годишно, което на практика означава, че за миналата година оборотът на онлайн търговията у нас е достигнал около 200 млн. евро.

Близо 2,5 милиона души е бил броят на работните места, които са били свързани с бранша на електронната търговия в ЕС, отчита европейската статистика. От друга гледна точка - близо 85 на сто или 8 от всеки 10 европейци на възраст 16-74 години са пазарували онлайн в страните на ЕС през миналата година. Най- активен е бил броят на пазаруващите онлайн във Великобритания - там 87 на сто от хората в активна възраст са пазарували по електронен път. В Дания този процент е 84, в Германия - 82, в Люксембург - 78 и др.

Най-малко хора са пазарували онлайн в Румъния - едва 18 процента от жителите на северната ни съседка. Като цяло европейците са пазарували онлайн най-много дрехи и спортни стоки - над 60 процента.

Други предпочитани онлайн услуги или стоки в ЕС са били: пътуване и почивка - 52 процента, стоки за домакинството - 44 процента, билети за различни събития - 38 процента, книги, списания и вестници - 33 процента и др. Най-търгувани стоки онлайн са били в ценовия диапазон от 100 до 500 евро - близо 40 на сто от всички плащания по електронен път. Около една четвърт от пазаруваните онлайн стоки в ЕС са били до 100 евро, а най-нисък е бил делът на пазаруваните по електронен път стоки за над 1000 евро - едва 10 на сто от цялата онлайн търговия в ЕС, отчита Евростат.

Според анализа, онлайн търговията предполага по-лесното включване на млади хора в пазара на труда, което прави сегмента много подходящ за справяне с младежката безработица в Общността.