Брюксел може да ни наложи да повишим данъка върху печалбата и данъка върху общия доход. Европейската комисия проучва начините да задейства неизползван досега член от Договора за Европейския Съюз, за да намали възможността на многонационалните компании да използват изключително изгодни схеми за плащане на корпоративния данък, пише Файненшъл Таймс.


Като целта е да бъдат повишени приходите в бюджета на ЕС заради разходите, свързани с пандемията от COVID-19.

По принцип за приемането на данъчно законодателство в ЕС е необходима единодушна подкрепа на всички страни членки.

Но според чл.116 от Договора за ЕС „Когато Комисията установи, че съществуваща разлика между законовите, подзаконовите или административните разпоредби на държавите-членки, нарушава условията на конкуренция във вътрешния пазар и, че произтичащото нарушение трябва да бъде отстранено, тя се консултира със съответната държава-членка. Ако тази консултация не доведе до споразумение за отстраняване на въпросното нарушение, Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, приемат необходимите директиви”.

Това означава, че промени в данъчното законодателство може да бъдат направени и с обикновено мнозинство и страните членки няма да могат да наложат вето.

Длъжностни лица са заявили пред Файненшъл Таймс, че плановете за прилагане член 116 от договора на ЕС са в много ранен етап, но ще имат за цел да посочат някои конкурентни национални данъчни схеми като изкривяване на единния пазар.

Това вероятно ще предизвика интензивни спорове между страните-членки, които защитават правото да определят данъците си и може да доведе до продължителни юридически битки в Съда на ЕС, пише Файненшъл Таймс.

Мярката вероятно ще бъде насочена към данъчните схеми в страни като Холандия, Люксембург, Белгия и Ирландия, коментират официални лица пред Файненшъл Таймс. Но и България с данък печалба и данък върху доходите от 10% може да бъде засегната от промените.