"Натопен съм!" - реагира остро командирът на Карловската бригада, че в работно време отклонил свои подчинени да му правят ремонт на жилището в София. Няма представа кой е направил доноса.
Генералът притежава жилище в София, което е купено на старо и изцяло с ипотека.<br /> <br /> На 16 април четирима военнослужещи наистина са му помогнали за дребни ремонтни работи, но не е било в работно време - този ден те са ползвали компенсация за давани 24-часови дежурства. Направено е на приятелска основа: генералът дори е кум на единия и кръстник на детето му. &quot;Към кого да се обърна за помощ, ако не към приятели?&quot; - пита той и добавя, че от служба вече всичките му приятели са с пагони.<br /> <br /> Генералът е изумен от бързината, с която действа военната полиция - само за един ден е реагирала на доноса. Намекът му е, че обикновено не става така.<br /> <br /> Генерал Димитър Шивиков е бил на две мисии зад граница: през 2004 г. в Ирак и през 2010 г. в Афганистан. Професионален парашутист-десантник, отличава се с изключителна смелост. Обичан е от подчинените си за своята непосредственост и достъпност, заради съчетаването на командирската строгост и взискателност с човещината си и проявяваната справедливост.<br /> <br /> <strong>Ганчо КАМЕНАРСКИ</strong><strong>, БЛИЦ</strong><br />