Изтече стенограмата от заседанието на МС, на което служебният премиер Огнян Герджиков обяснява за смяната на областните управители.

„Знаете, че в самото начало стигнахме до извода, че за да осигурим едни честни, демократични и свободни избори, ще се наложи да сменим областни управители, за които има сведения, че биха препятствали възможността за такива избори.“ Това казва служебният премиер Огнян Герджиков по време на първото редовно заседание на МС, на което беше взето решението за смяна на половината областни управители.

„Разбира се, много внимателно бяха взети предвид различни съображения, тъй като всеки опит да се подменят всички областни управители ще показва едно пристрастие, което ние не бива да проявяваме“, казва още Герджиков.

„От друга страна, не можем да сме безучастни към сигнали, които са получавани за не съвсем коректно поведение на някои областни управители. С оглед на това, с взимане предвид на различни съображения и сигнали, се стигна до това, че половината от областните управители трябва да бъдат сменени“, мотивира се мъгляво служебният премиер.

Никой от министрите не взима думата и рокадите са одобрени една по една без дебати.

Стенограмата от обсъждането, публикувана от МС днес:

ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: По-нататък следват една серия от проекторешения, по които аз ще докладвам. Става дума за смяна на една част от областните управители.

Знаете, че в самото начало стигнахме до извода, че за да осигурим едни честни, демократични и свободни избори, ще се наложи да сменим областни управители, за които има сведения, че биха препятствали възможността за такива избори. Разбира се, много внимателно бяха взети предвид различни съображения, тъй като всеки опит да се подменят всички областни управители ще показва едно пристрастие, което ние не бива да проявяваме. От друга страна, не можем да сме безучастни към сигнали, които са получавани за не съвсем коректно поведение на някои областни управители. С оглед на това, с взимане предвид на различни съображения и сигнали, се стигна до това, че половината от областните управители трябва да бъдат сменени.

Точка 13

Проект на Решение за освобождаване и за назначаване на областен управител на област Благоевград

ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Освобождава се Бисер Николов Михайлов и се назначава Валери Александров Сарандев.

Някакви съображения? Не виждам.

Приема се това решение.

Благодаря ви.

Точка 14

Проект на Решение за освобождаване и за назначаване на областен управител на област Варна

ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Освобождава се Стоян Христов Пасев и назначава се Тодор Йотов Йотов.

Възражения? Не виждам.

Приема се.

Точка 15

Проект на Решение за освобождаване и за назначаване на областен управител на област Враца

ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Освобождава се Малина Иванова Николова и се назначава Момчил Иванчев Младенов.

Възражения по това проекторешение? Не виждам.

Приема се.

Точка 16

Проект на Решение за освобождаване и за назначаване на областен управител на област Кърджали

ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Освобождава се Илия Сотиров Илиев и се назначава Начо Янков Ковачев.

Възражения по този проект? Не виждам.

Приема се.

Точка 17

Проект на Решение за освобождаване и за назначаване на областен управител на област Кюстендил

ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Освобождава се Виктор Томов Янев и се назначава Йордан Емилов Татарски.

Съображения, възражения? Не виждам.

Приема се.

Точка 18

Проект на Решение за освобождаване и за назначаване на областен управител на област Ловеч

ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Освобождава се Ирина Любенова Митева и се назначава Пенка Минчева Николова.

По това решение? Не виждам възражения.

Приема се.

Точка 19

Проект на Решение за освобождаване и за назначаване на областен управител на област Силистра

ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Освобождава се Стоян Иванов Бонев, назначава се Петко Драганов Добрев.

Възражения по този проект на решение? Не виждам.

Приема се.

Точка 20

Проект на Решение за освобождаване и за назначаване на областен управител на Софийска област

ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Освобождава се Росица Иванова Тодорова, назначава се София Стефанова Торолова.

Възражения? Не виждам.

Приема се.

Точка 21

Проект на Решение за назначаване на областен управител на област София

ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Назначава се Диана Нинова Тонова. В момента е вакантно мястото.

Възражения? Не виждам.

Приема се.

Точка 22

Проект на Решение за освобождаване и за назначаване на областен управител на област Търговище

ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Освобождава се Светлин Иванов Бонев, назначава се Валери Георгиев Симеонов.

Възражения? Не виждам.

Приема се.

Точка 23

Проект на Решение за освобождаване и за назначаване на областен управител на област Хасково

ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Освобождава се Станислав Насков Дечев и се назначава Минко Велчев Ангелов.

Възражения имате ли? Не виждам.

Приема се.

Точка 24

Проект на Решение за освобождаване и за назначаване на областен управител на област Шумен

ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Освобождава се Донка Димитрова Иванова, назначава се Валентин Илиев Александров.

Възражения по това проекторешение? Не виждам.

Приема се.

Точка 25

Проект на Решение за освобождаване и назначаване на областен управител на област Ямбол

ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Освобождава се Димитър Ангелов Иванов и се назначава Георги Динков Чалъков.

Възражения? Не виждам.

Приема се.

Точка 26

Проект на Решение за освобождаване и назначаване на областен управител на област Велико Търново

ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Освобождава се Пенчо Стоянов Пенчев и се назначава Николай Петков Йоцов.

Възражения по това проекторешение? Не виждам.

Приема се.

С това, уважаеми колеги, приключихме с дневния ред на нашето заседание.

Закривам заседанието.