Днес след 16.00 часа автоматичното измервателно устройство гр. Гълъбово, с което се замерва серният диоксид в атмосферата, е отчело привишаване на допустимите норми над средното равнище от 350 микрограма на кубичен метър. Това съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора.
Инспекцията е издала предписание на ТЕЦ-овете и на целия енергиен компликс „Мини Маризца изток” вредните влияния на емисиите на серен диоксид да бъдат редуцирани, като съответно се намалят и производствените мощности на енергийния комплекс. Керка Хубенова, БЛИЦ