Върховният административен съд глоби председателят на Съвета за електронни медии Георги Лозанов с 1000 лева за неподадена в срок декларация по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗПРКИ).
Делото беше образувано по доклад на комисията, според който Георги Лозанов не е спазил законоустановения седемдневен срок за подаване на декларации.<br /> <br /> В доклада е констатирано, че Лозанов е встъпил в длъжност като председател на СЕМ на 7 април, а е депозирал декларациите си на 25 май.<br /> <br /> В становище до комисията той твърди, че е подал подобна декларация, съгласно изискване в Закона за радиото и телевизията и е счел, че &quot;след като е изпълнил изискването на специализирания закон, не следва да изпълнява общия закон, за какъвто счита ЗПРКИ&quot;.<br /> <br /> Пред съда Лозанов не оспори констатациите в доклада, но помоли да не му бъде налагана глоба и заяви, че е подал в срок декларацията.<br /> <br /> В мотивите си съдът посочва, че според ЗПРКИ членовете на колегиални органи, създадени със закон, са &quot;лица, заемащи публични длъжности&quot; и са длъжни да подадат декларация за частни интереси по образец в определения за това срок от седем дни от избирането или назначаването им. <br /> <br /> Този срок за Лозанов безспорно е изтекъл към 20 май, поради което подаването на декларацията се явява в просрочие, пише в мотивите на съда.<br /> <br /> Решението на ВАС може да бъде обжалвано пред петчленен състав.<br /> .