В изпълнение на общинските програми за овладяване на популацията на бездомните кучета за миналата година са заловени 19 495 животни, от които почти 4000 са били осиновени.

Това сочат данните от отчета за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България за 2023 г., приет от Министерски съвет.

Той е изготвен на база обобщена информация от всички 265 общини в 28 области в страната. Процентът на осиновените кучета и през 2023 г. остава най-висок в областите София град, София област, Перник, Бургас и Велико Търново. Домашни любимци с цел осиновяване са транспортирани най-често за Германия, Англия и Нидерландия.

През изминалата година в България е постигнато ниво на кастрация на безстопанствените кучета от 75%, при заложено такова не по-ниско от 70%.

Основните фактори, водещи до увеличаване популацията на безстопанствените кучета, са изоставянето на домашните любимци и изхвърлянето на нежеланите им поколения, както и измамните търговски практики.

При покупка на нечистопородни кученца по-късно, когато стопаните установят, че закупените животни не притежават белезите на желаната от тях порода, често ги изоставят.