Очевидно в настоящата ситуация е трудно да се правят каквито и е да прогнози за пазара на жилища в София, тъй като всичко е подчинено на развитието на пандемията и намирането на изход от нея, пише факти.бг.

"В прогнозата ни за 2020 г. подчертахме, че действието на ниските лихвени проценти и продължаващият процес на нарастване на доходите е налице, но все по-важни за имотния пазар ще стават факторите от пазара на труда като безработица и демографските фактори, свързани с вътрешната трудова миграция", коментира Полина Стойкова, изпълнителен директор на Bulgarian Properties.
 

Интервю с Десислава Здравкова -управител на „АЛДЕС ИМОТИ“ ЕООД

 

Тя допълва: "Не можехме и да очакваме, че тези прогнози, за които залагахме по-скоро средносрочна перспектива, ще се разгърнат така силно още в началото на годината.

За щастие, до момента безработицата задържа ниски нива, а миграцията в страната от приток към големите градове започна да се обръща и в отлив към по-малките населени места и придобиването на повече от един имот.

Тя беше допълнена и от миграция от чужбина към България поради завръщането на много работещи в чужбина към родните места. Така че, засега тези фактори действат в положителна посока.

През 2021 г. важна роля ще продължават да имат банките и тяхното поведение при управление на кризата и на евентуалното нарастване на необслужваните кредити след изтичане на мораториумите.

Към това следва да добавим и безработицата като водещ фактор за развитието на пазара, който трябва да се следи отблизо.

При позитивен сценарий и успешно справяне с корона кризата, можем да очакваме активен пазар и стабилни цени и през 2021 г.

Брокер позира в костюм на T-rex, за да продаде къща


При по-лош сценарий можем да очакваме намален обем от сделки, но до спад в цените едва ли ще се стигне в рамките на следващата година, тъй като ликвидността в икономиката е голяма и при първи положителни сигнали за справяне с епидемията процесите ще се ускорят и ще се върнем към обичаен ритъм.

Ще продължи дигитализацията на сектора и клиентите ще имат достъп до все повече и по-качествени технологични услуги и при агенциите за недвижими имоти, и при банките, както и при всички останали участници в процеса по реализация на един имот.