В петък откриват обновения параход „Радецки“. Ремонтът на парахода е направен в продължение на три месеца в румънския град Браила, предава БНТ.

Реновиран е корпусът и надстройките на кораба, рулева система, кингстонови сандъци, котвени вериги и е направен основен ремонт на гребни и двигателни колеса. Стойността е 437 000 лева, отпуснати от Министерския съвет през миналата година.

След пристигането на кораба в България експертите на Националния исторически музей са започнали работа по обновяването на музейната експозиция. Тя е посветена на националния герой Христо Ботев и проследява историческите събития от май 1876 г.

Освен организацията, подготовката и бойния път на Ботевата чета, експозицията цели да разкаже историята на превърналия се в реликва параход „Радецки” и неговата съвременна реплика, построена през 1966 г. в резултат на безпрецедентна кампания за набиране на средства.

Корабът е регистриран като плавателно средство и подлежи на технически надзор от компетентните органи, което му дава право да плава в акваторията на река Дунав.