Работната група към отдел „Образование” обсъжда нов регламент за прием в детските градини на Столична община от 2009 г. Целта е да се подобри системата за прием, предвид поуките от първоначалното внедряване, посочват от общината в съобщение до родителите, подали молба по интернет.
Основният принцип на новия регламент ще е подредба на кандидатурите по точки. Всеки кандидат ще участва с общия брой точки, за всяка градина отделно, събрани от няколко различни параметъра. Например, градината, която е определена като първо желание ще носи Х точки, градината по второ желание ще носи по-малко точки.
Наличието на брат/сестра ще носи точки в зависимост от броя на децата в семейството и т.н.
Така всеки кандидат ще има различен брой точки, които ще определят мястото му на опашката за всяка градина.
Със сигурност няма да има фактор "време", за да се избегнат проблемите при първоначалното кандидатстване през февруари 2008 г. Повечето деца ще бъдат приети само на основа на събраните точки. Изборът между деца с равен брой точки ще се извърши по прозрачен начин, изключващ възможност за манипулации. Той предстои да бъде уточнен. Във всеки случай, няма да зависи от времето на кандидатстване или други параметри, които могат да доведат до натрупване на много потребители в един и същи момент.
Отговорите на въпросите в анкетата ще помогнат на Работната група и на отдел "Образование" на Столична община да подберат най-подходящите параметри за регламента и да определят относителната им тежест по най-справедлив начин.
Въпросите са разбъркани нарочно, за да не се създават неверни очаквания за тяхната тежест. Няма гаранция, че точно тези ще са избраните параметри. Резултатите от анкетата ще бъдат анализирани и обсъдени на Работната група. Протоколите от заседанията и се публикуват на сайта (https://kg.sofia.bg/?page=wrk-grp).
Работната група включва представители на родителски организации, неправителствени организации, директори на детски градини, разработчиците на информационната система и служители от отдел „Образование” на Столична община.  За да попълнят анкетата, родителите трябва да влязат в сметката си в системата. Въпросите са на първата страница. На всеки въпрос се отговаря с Да/Не. Ако имате повече деца, попълнете анкетата в сметката на всяко от тях, съветват от общината. /БЛИЦ