Касите за билети за международния, междуселищния и за вътрешноградския транспорт ще бъдат свързани с НАП. Това предвиждат промени в Закона за автомобилните превози, предложени от Министерството на финансите.
Целта е засилване на контрола върху документирането и отчитането на дейността на автомобилните превозвачи, както и да се предотврати отклонението от данъчно облагане. Промените обаче не засягали пътниците, които използват карти за пътуване.<br /> <br /> Предлага се въвеждането на задължителни минимални реквизити, които трябва да съдържат билетите. За градските линии документът задължително трябва да съдържа наименование и адрес на превозвача, надпис &ldquo;Билет за пътуване&rdquo;, номер на билета, маршрут, дата на издаване, цифром и словом цената, както и отстъпка, ако има такава.<br /> <br /> Билетите за междуселищни и международни линии трябва да съдържат още и датата на пътуване и часа на тръгване, номер на мястото в превозното средство, както и имената на пътника.<br /> <br />