В края на работния ден в петък, Изпълнителната агенция по околна среда е обявила пет обществени поръчки за обновяване на софтуер и надграждане на информационни масиви, става ясно от информацията подадена към Агенцията за обществени поръчки.
Вместо да обяви една поръчка, с обособени позиции, ИАОС обявява пет поръчки, като всяка е под прага от 70 000 лева, без ДДС или общо на стойност 350 000 лева, без ДДС.

При три от поръчките дейностите са свързани. Междувременно досегашният изпълнителен директор на ИА "Околна среда" Ваня Григорова е била сменена от досегашния си заместник. От МОСВ обаче не са съобщили за направената рокада.
Последната от петте поръчки е за "създаване на интернет-базирана система с услуги за обмен на данни между ИАОС и Изпълнителна агенция по горите", а стойността й е 69 985 лева, без ДДС.

Друга поръчка е на стойност 69 990 лева, без ДДС и е за "разработване на система за обмен, събиране на данни и оценка на риска от инвазивните чужди видове в България".

Като резултат от изпълнението на обществената поръчка възложителят трябва да получи разработено и внедрено в експлоатация ново Интернет базирано приложение (модул) към информационна система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (ИС на НСМБР) – Интернет приложение за инвазивните чужди видове в България, което да е свързано с десктоп приложението на Националната база данни към ИС на НСМБР.
Следващата поръчка е също на стойност 69 990 лева, без ДДС, но този път е за "надграждане на Национална база данни и Интернет приложение към информационна система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие" (ИС на НСМБР).

Като резултат от изпълнението на обществената поръчка трябва да се надградят съществуващите две приложения: десктоп приложение на Национална база данни и Интернет приложение към Информационна система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (ИС на НСМБР) чрез извършване на промени и чрез създаване на нови функции в тези два компонента на информационната система.

И следващата поръчка обявена от ИАОС е свързана с Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Този път тя е за надграждане на мобилното й приложение и също е на стойност от 69 990 лева, без ДДС.
Като резултат от изпълнението на обществената поръчка трябва да се надгради съществуващо приложение на информационната система към НСМБР чрез извършване на промени и чрез създаване на нови функции в този компонент на информационната система.

При нито една от трите поръчки, които са свързани с Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, не е посочено, защо се налага тяхното разделяне, при положение, че се отнася до работа – разработване и надграждане на една и съща система, което ще струва минимум 210 000 лева, без ДДС.

Петата обществена поръчка е за привеждане на данните за почви, поддържани от ИА "Околна среда", в съответствие с изискванията на Директива INSPIRE" и е във връзка с изпълнението на проект BG03.PDP1 "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в България (IBBIS)". Стойността е 69 980 лева, без ДДС.

Освен изненадващата "раздробеност" на поръчките, въпреки свързаните помежду си дейности, по две от заданията, не е осигурен достъп до документацията на сайта на ИАОС, а сроковете за подаване на документите изтичат на 17 февруари, т.е. за участие в процедурите са осигурени само пет работни дни.
Изпълнителна агенция по околна среда е администрация към министъра на околната среда и водите за осъществяване на ръководни, координиращи и информационни функции по отношение на контрола и опазването на околната среда в България.

От информация на сайта на ИАОС става ясно, че на 03 февруари 2017 година, със заповед на служебния министър на околната среда Ирина Костова за изпълняващ длъжността директор на агенцията е назначен инж. Теодор Панев, който от 2016 година е бил заместник изпълнителен директор.
Това означава, че след смяната на служебното правителство с поста си се е разделила досегашната изпълнителна директорка на ИАОС Ваня Григорова. В края на миналата година срещу Григорова бяха отправени обвинения от неправителствени организации.

Съмненията бяха свързани с разпределянето на средства за мониторинг на биоразнообразието, които отивали към определена група неправителствени организации.

Източник: Канал 3