До 30 дни ще бъде срокът за издаване на лична карта, паспорт и документ за самоличност на чужденци, получили убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут у нас. Това предвиждат промени в Закона за българските лични документи, приети на днешното заседание на правителството.
 

Посоченият срок ще е валиден за обикновената услуга по издаване на документ, а при бързата услуга срокът ще е 10 дни.

Друга промяна предвижда данните за родители, съпруг или съпруга, законен представител и промяна на гражданството да се посочват единствено при издаването на първи документ за самоличност на българските граждани.
 
Определя се и срокът за предоставяне на данни от информационните фондове за българските лични документи - до 14 дни от регистриране на искането или подадено писмено заявление.