"При смяна на индивидуалните топломери и водомери клиентите задължително трябва да поставят такива с дистанционно отчитане. Това е изискване, записано в Закона на енергетиката.", заяви инж. Йордан Василев, директор на "Топлофикация Плевен". Той напомни, че крайният срок за монтаж на дистанционните устройства е до 1.01.2027 г.

Инж. Василев коментира, че и през 2023 г. ще продължат с активната информационна кампания, касаещи начина, по който абонатите ще отчитат занапред своето потребление на топлинна енергия и гореща вода. По думите му тази година се очаква да бъде най-масовата подмяна на индивидуалните измервателни уреди. Той определи този метод за отчет като бъдещето при централното отопление.

Изпълнителният директор на "Топлофикация Плевен" посочи, че тази форма на снемане на показанията от разстояние пести от времето на клиентите и улеснява значително процеса.

"С модерната технология отпада необходимостта от получаване на прогнозни и изравнителни сметки. С подмяната на индивидуалните топломери и водомери в жилищата, не се налага всеки месец потребителите да осигуряват достъп на инкасаторите за снемане на данните от уредите." обясни инж. Василев.

По думите на инж. Йордан Василев подмяната на уредите с такива с дистанционно отчитане цели оптимизиране на разпределението на разходите за отопление и топла вода.

Инж. Василев посъветва клиентите преди да изберат и купят новите уреди да се консултират с техния топлинен счетоводител. Той обясни, че устройствата с дистанционно отчитане трябва да са одобрени от обслужващата фирма за дялово разпределение, за да може да се извърши коректно на показанията от топломерите и водомерите.

Директорът на топлофикационното дружество пресметна, че за един средностатистически двустаен апартамент в страната с вертикална сградна инсталация, средната цена за подмяна на индивидуалните уреди е около 200 лв. Инж. Василев заяви, че това е инвестиция, която се прави веднъж на 10 години.