Планираната промяна детската градина да стане задължителна от 4-годишна възраст вече предизвиква широк отзвук.

Основният проблем ще е недостигът на места. Амбицията на правителството да отделя по 70 милиона  на година за нови детски градини и задължително обучение от 4-годишна възраст среща на този етап одобрението и на родителските организации.

"Да, смятаме, че в тази посока идеята е добра", каза Цвета Брестничка от Асоциация "Родители". 

Финансовият министър Владислав Горанов обясни, че до месец след приемането на държавния бюджет, трябва да бъде изготвена програма как точно ще се разпределят парите. 

"Правителството предвижда да разработи програма, която да дава възможност да се кандидатства и да се интервенира за изграждането на детски градини и училищна инфраструктура.


В закона е предвидено това да не бъде 1-годишна програма, а да се поддържа същото ниво за следващите три години", каза още Горанов.

Предвидените 70 милиона лева на година трябва да решат проблема с липсата на места в детските градини. Докато бъдат построени сгради, които да поемат всички деца, родителските организации искат държавата да подкрепи и родителските кооперативи. 

"В момента кооперативите са една доста активна форма, която съществува на ръба на закона. Само, ако са регистрирани по реда на частните детски градини, те имат възможност да издават удостоверение за училищна готовност", заяви Брестничка. 
 
Справка в сайта на Министерство на образованието показва, че на територията на страната има регистрирани 119 частни детски градини, като в София те са 89.

"Такъв дебат не е воден", каза Горанов.

Друго предложение на управляващите е детските градини да са безплатни за социално слабите. В Кюстендил и още 12 малки общини в страната всички градини за малките са без такси.

Идеята за ранно интергиране към образователната система цели да бъдат приобщени по-големи групи от населението.