Децата, родени през пандемичната 2020-а година, ще имат същите права като предишните набори при кандидатстване за детска градина. И те ще имат правото да кандидатстват в детска градина с предимство, ако са посещавали ясла, пише Монитор бг.

Тази възможност можеше да отпадне за децата набор 2020, на които им предстои кандидатстване за детска градина след две години.

Сега предимство с една точка пред останалите получават деца, които са посещавали най-малко шест месеца от последните 12 месеца преди датата на класиране общинска самостоятелна детска ясла или частна детска ясла, регистрирана от СРЗИ на територията на Столична община.

Това е записано в наредбата за прием на деца

в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в училищата в столицата, приета с решение на Столичния общински съвет от 17 декември миналата година.

Но в преходните и заключителни разпоредби на наредбата е предвидено, че действието на критерия се отменя от 1 март 2023 г.

Наредбата е приета с изискуемото по закон мнозинство - от общ брой общински съветници - 61, на заседанието са присъствали 58 общински съветници, от които гласували са - "за" - 57, "против" - 0 и "въздържали се" - 1.

След решение на Административния съд в София (АССГ) от 15 октомври разпоредбата се отменя след жалба на родители с малолетно дете, което е дискриминирано от наредбата.

Най-малките са сериозно засегнати от липсата на свободни места в яслите и родителите им се възползват от точката предимство. Места няма и в частните ясли, особено тези с регистрация от РЗИ.

Това решение е на първоинстанционния съд и все още не е влязло в сила, коментира адвокат Христо Панев. Може да бъде обжалвано от три групи лица - Столична община, прокурора и лицата, за които то е неблагоприятно.

Тук е от значение да се отбележи, че тези лица могат да го обжалват дори да не са участвали в първото дело, допълни Панев.

Това са родителите, чиито децата няма да могат да посещават общинска ясла или частна такава, защото не са приети.