Към 15:00 ч. чрез информационната система за електронно гласуване през интернет са подали своя вот 57,55%, или 755 прокурори.


С хартиени бюлетини на място в Съдебната палата са гласували 73-ма прокурори, т. е. избирателната активност е 33,33%. Общата избирателна активност е 54,09 %, като са гласували общо 828 прокурори, съобщава ВСС.

На интернет страницата на ВСС, в раздел „Пресцентър” периодично се предоставя информация за избирателната активност, като следващата ще бъде публикувана в 18:00 ч., когато се очаква да бъде обявен краят на изборния ден.

Информационната система за електронно гласуване не предвижда възможност за генериране на данни относно начина на гласуване и е ограничена за достъп в интернет от мрежи, извън територията на България.

Гаранциите за тайната на вота при електронното гласуване са детайлно разписани в чл. 50 - чл. 54 от Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от квотата на съдиите, прокурорите и следователите.

Сред тях са липса на каквато и да е информация за самоличността на избирателите, не записва и не съхранява информация за това, кой избирател за кого гласува или с какъв код и за кои кандидати.

Достъпът до системата автоматично се блокира при пет последователни грешни опита. Един избирател може да гласува само веднъж в рамките на изборния ден.