По-рано стана ясно, че от КАТ са направи куп промени за шофьорите. Сега се разбра и че фирмите за шофьорски курсове ще трябва да се занимават с изваждането на книжките на бъдещите водачи. Това предложение е част от проекта „Трансформация на модела на административното обслужване“, който беше представен в Министерски съвет, пише в. Монитор.

„При издаването на свидетелство за управление на МПС не е необходими да се посещават служби на КАТ. Записвайки се при фирмата, която обучава лицето, тя разполага с всички необходими документи и може да инициира издаването и на практика да се елиминира ходенето по институциите“, обясни Здравко Сечков от Фондация за реформа в местното самоуправление. 

Той заяви, че при изготвянето на проекта са взаимствали практики от държави членки на ЕС и други страни. Най-много са разглеждали как работят администрациите в Австрия, Финландия, Португалия и Молдова. 

Експертите са констатирали, че нотариалната заверка за сключването на договор за покупка на автомобил не се изисква никъде в страните и според тях може да бъде елиминирана и у нас.

В проекта се предлага и административните услуги да бъдат разделени на 24 епизода. Разглеждат се възможностите на въвеждане 18 епизода от живота - раждане, записване в детска градина, издаване на шофьорска книжка, сключване на граждански брак и други. Както и 6 бизнес събития - регистриране на фирма, закупуване на имот, наемане на служител, закриване на фирма и т.н. 

„От тези 24 групи услуги, ще бъдат разработени 10, които в момента са на етап съгласуване“, каза Сечков. По думите му с подобен модел ще бъдат улеснените хората, които в момента играят ролята на куриер между администрациите. 

Зам.-председателят на Националното сдружение на общините Теодора Тачева пък заяви, че е възможно да се въведе и максимален срок за изпълнение на административните услуги. „На централно ниво може да се постави максимален срок - например пет работни дни, като така времето за издаване на даден документ няма да може да се удължава до безкрайност“, заяви Тачева. 

В момента се проучва и възможността за уеднаквяване на цените на административните услуги във всички общини. Според нея обаче това ще стане трудно заради различния стандарт на живот в районите на страната.