Във ФКЦ се проведе официалната промоция на 173 бакалаври випуск 2008, на МУ “Проф.д-р. Параскев Стоянов”-Варна, на Факултетът по обществено здравеопазване. На официалната церемония присъстваха кметът на града Кирил Йорданов, зам. кмета доц. д-р Христо Бозов, както и зам. ректорите на университета. Доц. д-р Росен Маджов, зам. ректор откри със слово тържеството.
Отличник на випуска в спец. “Здравен мениджмънт”, която е създадена преди 15години е Нина Пенчева. Общо 31 завършват тази година същата специалност. Бакалаврите в спец. “Управление на здравните грижи” са 50, а отличник е Ширин Мехмедова. За спец. “Медицинска сестра” и “Акушерство”, отличници са Саша Танева и Марина Димитрова. За първи път у нас преди две години, в МУ- Варна по инициатива на ректора проф.д-р Анелия Клисарова, бе направено преструктуриране на Медицинския колеж. До тогава сестрите и акушерките завършваха квалификационна степен специалист, а сега те придобиват квалификация към факултета по “Обществено здравеопазване”. Общо 57 медицински сестри и 35 акушерки се дипломират с образователно-квалификационна степен “бакалавър”, с което напълно отговарят на европейските стандарти за тези професии. На отличниците на випуска бяха връчени парични награди от името на кмета на община Варна и ректора на МУ. /БЛИЦ