ЗИ- Перник е извършила изследване на питейната вода в два квартала на града по искане на гражданите, пише struma.bg.

От инспекцията съобщават, че във връзка с постъпилите сигнали на 23.12.2019 г. от граждани, относно качеството  на  водата, предназначена за питейно-битови цели, че са извършени миклобиологични анализи на взетите 5 броя проби.


В 3 от тях са установени несъответствия по показателите  колиформи и ешерихия коли (в района на кв.“Проучване“), в 2 от пробите се установи наличие на сулфит редуциращи клостридии (в района на кв.“Проучване“ и ул. “Рашо Димитров“ №5 в Изток).

За резултатите е уведомено ръководството на ВиК дружеството. РЗИ – Перник разпореди на управителя водоподаването в района на кв.“Проучване“ да бъде преустановено до възстановяване качеството на водата, да се предприемат мерки за информиране на населението и осигури снабдяване с питейна вода, посредством цистерна.

В момента се извършват ремонтни дейности от страна на „ВиК“ ООД Перник.