По всичко изглежда в хибридната партийна формация на Иво Прокопиев „Да, България“ измамите са на почит. При това далеч не само когато става въпрос за злоупотреба с лични данни и събиране на подписи от името на несъществуваща към момента на собственоръчното полагане на всеки един отделен подпис коалиция, с претенция за „нов“ морал и „единствен“ гарант на върховенството на закона. Начинът, по който „Да, България“ измами Централната избирателна комисия със събраните върху бял лист подписи, очевидно не притеснява членовете на ръководството на коалицията, особено един от тях, който се оказва е станал държавен чиновник чрез измама, пише "Труд".
Пролетта на 2014 г. в Министерството на правосъдието (МП) стартира процедура за вътрешен конкурентен подбор за длъжността началник на отдел „Нормотворчество“. В процедурата могат да участват девет служители от отдела, които заемат длъжността „държавен експерт“. Осем от тях имат професионален опит между 10 и 16 години и само един, който е с далеч по-скромна професионална биография, която след преглед на документацията се оказва точно 3 години, 10 месеца и 13 дни.

В Министерството на правосъдието са изненадани, защото се оказва, че сред тях има назначен служител, който не отговаря на изискванията от минимум 5-годишен професионален опит за заеманата длъжност „държавен експерт“. Това налага извършването на повторна проверка от инспектората на начина, по който Атанас Владиславов Славов – държавен експерт в дирекция „Правосъдие, нормотворчество и проекти“, е постъпил на работа в Министерството на правосъдието.

Проверката приключва с доклад на инспектората на МП, в който се посочва, че служителят не покрива изискването за професионален опит, минимално изискуем за позицията – 5 години. Това далеч не е всичко. Налице са достатъчно факти, които документират, че „държавен експерт“ Атанас Славов много добре е съзнавал, че е назначен в нарушение на правилата и е направил всичко възможно, за да прикрие измамата. Оказва се, че Славов изобщо не е предоставил в „Човешки ресурси“ на МП трудовата си книжка, ако изобщо е имал към този момент, с която да удостовери наличието на минимум 5 години професионален опит и съответен трудов стаж.

Измамата с назначението на Славов датира от пролетта на 2012 година, когато Министерството на правосъдието обявява конкурс за длъжността „държавен експерт“. При явяването си Атанас Славов представя копия от граждански договори като консултант във Фондация „Български център за нестопанско право“ и справка за внесени осигурителни вноски за фонд „Пенсия“.

Инспекторатът на МП установява, че гражданските договори „не са годно доказателствено средство за установяване на наличието на изискващия се стаж и няма задължителна доказателствена сила за отразените в тях обстоятелства“. Нещо повече, установява се, че към момента на конкурсната процедура през 2012 г. Атанас Славов е имал 2 години, 5 месеца и 29 дни трудов /професионален стаж, т.е. двойно по-малко от минимално изискуемия пет години.
„Въпреки това, конкурсната комисия, под председателството на Елена Петкова – главен секретар за този период, неправомерно е допуснала до участие в конкурсната процедура г-н Славов, а впоследствие същият е спечелил конкурса и е назначен на конкурсната длъжност „държавен експерт“, установява инспекторатът на МП.

Парадоксът е в това, че дори към момента на проверката на инспектората през месец юни 2014 г. Атанас Славов все още няма нужните пет години професионален опит, за да работи в правосъдното министерство, а едва 4 години, 4 месеца и 12 дни.

Освен тази измама, инспекторатът на МП установява и друг проблемен момент с професионалната кариера на представящия се в медиите като преподавател и д-р по конституционно право „държавен експерт“ Атанас Славов. В опит да докаже, че има над пет години „професионален опит“, Славов предоставя на инспектората на МП документ за назначаването му като „главен асистент“, считано от 11 април 2014 г., с продължителност на работния ден – пълни осем часа – с месторабота Софийски университет „Св. Климент Охридски“, но не Юридическия, а Философския факултет, катедра „Публична администрация“. От инспектората на МП са меко казано шокирани, защото съгласно устройствения правилник на ведомството работното време на служителите в администрацията е с променливи граници от 07,30 до 18,30 часа, а задължителното присъствие е от 10,00 до 16,00 часа. Според заповедта за назначаването на Славов в МП той е с 8-часово дневно работно време. Така излиза, че Атанас Славов, поне в периода април-юни 2014 г., е работил общо по 16 часа на ден. И тъй като е бил длъжен да присъства от 10,00 до 16,00 часа в МП, плюс още два часа, за да оправдае работата си като „държавен експерт“, то значи е преподавал във Философския факултет на Софийския университет във времето от 18,00 до 02,00 часа през нощта. Освен че е абсурдно, този факт противоречи и на чл. 53 от Закона за държавния служител, съгласно който държавният служител има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малка от 12 часа.

Докладът на инспектората на МП е изготвен дни преди рокадата в Министерството на правосъдието. Вместо да предприеме най-логичното като служебен министър на правосъдието от август 2014 г., Христо Иванов не само че не уволнява Атанас Славов, а го назначава като съветник в политическия си кабинет. През ноември 2014 г., вече като редовен министър на правосъдието, Иванов дори пробва да назначи Славов и като заместник-министър на правосъдието, но опасенията, че това може да предизвика обществен скандал, го принуждават да продължи да „крие“ назначения с измама „държавен експерт“ в политическия си кабинет.

Славов напуска МП в края на 2015 г., но само за да смени местоработата си. От началото на 2016 г. до края на декември е приютен в политическия кабинет на вицепремиера и вътрешен министър Румяна Бъчварова – друго от протежетата на Иво Прокопиев във второто правителство с мандат на ГЕРБ. Атанас Славов напуска политическия кабинет на Бъчварова, за да се включи в инициативния комитет за учредяването на „Да, България“, а към днешна дата е избран и за член на ръководството на партията на Иво Прокопиев.

Изложените факти за професионалния път на „моралния“ юрист и д-р по конституционно право, макар и не от Юридическия, а от Философския факултет на Алма матер, не пречат на Атанас Славов да бъде ползван в хибридната война на олигархията срещу държавното обвинение досега като „експерт“, а вече и като партиец от хибридната коалиция за разрешаване на хомосексуалните бракове, легализирането на леките наркотици и ненаказуемост на нелегалното преминаване през държавната граница от мигранти и от радикални ислямисти.

Източник: "Труд"