Деца, които не са навършили 14 години, няма да могат да излизат след 20 часа навън без придружител. Същото важи и децата между 14 и 18 години за напускане на дома след 22 часа. Това предвиждат одобрени от правителството поправки в Закона за закрила на детето, съобщиха от правителствената информационна служба.
Ако родителите не могат да придружат детето лично, те са длъжни да го пуснат навън само с друго пълнолетно дееспособно лице.
Забранява се също децата до 12-годишна възраст да бъдат оставяни без надзор и грижа, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие. Нарушението на тези разпоредби води до глоби от 300 до 5000 лв. в различните случаи.
С документа се създава специална закрила на деца на обществени места, която ще се осигурява от органите на МВР, дирекциите „Социално подпомагане”, кметовете, регионалните инспекторати по образование, регионалните центрове по здравеопазване и от собствениците, наемателите и ползвателите на търговски обекти, кина и театри, както и от организаторите на обществени прояви. Изрично е посочено, че се забранява предлагането и продажбата на алкохолни напитки и тютюневи изделия на деца. Завишава се двойно и глобата за нарушители на тази забрана, тя става от 2000 до 4000 лв.
Сведения и данни за дете няма да могат да се разгласяват без съгласието на неговите родители и законни представители, а когато то е навършило 14 години - и с негово съгласие, предвиждат още промените в закона. /БЛИЦ