Служебният министър на отбраната Димитър Стоянов издаде днес заповед, с която военните вече не могат да пият, а и да се дрогират на работа.

Официалният документ със забраните е качен на сайта на МО.

Вижте го и тук: 20220812_OX743.pdf 
В него пише:

"В служебно време забранявам употребата на алкохол, наркотични вещества, техни аналози или други упойващи вещества от военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, включително по време на занятия, тренировки, учения, мисии и операции".

При констатирано нарушение военнослужещите ще се отстраняват от военна служба, а при явяване на военен в "състояние, което не му позволява да изпълнява служебните си задължения" ще му бъде налагано дисциплинарно наказание "уволнение"

В друга от точките на заповедта на министър Стоянов се казва:

"Забранявам продажбата на алкохол във всички столове, бюфети или други помещения за продажба на продукти и напитки на територията на военните формирования и в административните сгради в управление на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия".

Не на последно място военният министър забранява на военослужещите и управлението на пътни превозни средства в служебно и извън служебно време след употреба на алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози.

И тук ако униформен бива установен в прегрешение, следва уволнение.

Министърът настоява в заповедта си с нея да бъдат запознати всички в МО. Димитър Стоянов нарежда и: "Заповедта да се публикува на страницата на министерството в Интернет – www.mod.bg и в КИС "ЩИТ".

Контролът върху изпълнението й той възлага на съответните командири/началници/ръководители на поделения, а за Министерството на отбраната - на началника на отбраната.