За последния месец се направени над 4000 проверки по предприятия. Установени са 890 случая на работници без трудов договор. В резултат на проверките са изплатени над 68 милиона лева забавени заплати през последната година. Сумата от осигуровките от тези пари, които са постъпили в НАП е около 7 млн. лева.
<br /> Най-често работодатели са правили опити да прикриват нарушения на трудовото законодателство съвместно със самите работници. Има случаи на скрити работници в асансьори&nbsp;и &nbsp;дори в хладилно помещение. Най-новият вид нарушение е работа през нощта без производствения процес да го налага. <br /> <br /> <br />