Изключително ценен артефакт на 24 века бе открит днес при разкопки в Некропола на древна Месамбрия. Това соъбщиха от община Несебър.
Предметът е много добре запазена бронзова хидрия, която бе намерена в гробница. Гробницата бе отворена в 11.30 часа пред медии, представители на общинското ръководство и граждани. Ахреолозите са категорични, че намереният артефакт в недрата на Несебър е сам по себе си паметник на античните художествени занаяти. <br /> <br /> Хидрията е античен съд за съхраняване на течности - вино, вода, или смес от вино и вода. Намереният предмет е с три дръжки с изящна украса по детайлите и по дръжките. В тази хидрия са били положени останките от покойник, който преди това е бил кремиран. Т.е. хидрията е употребена като погребална урна. Археолозите заявиха, че тя е изключително ценна, именно защото е много добре запазена, почти не се нуждае от реставрационна намеса. Съдът от този вид е и първият, който се открива в града при разкопки. Чрез него може да бъде проучен погребалния ритуал на древните жители на Месамбрия.<br /> <br /> &bdquo;Трябва да подчертая, че тези хидрии са рядкост в античния свят, те са дело на много изкустни майстори, обикновено са с апликации, и са притежание на най-големите световни музеи. Радваме се, че една такава хидрия ще постъпи и в музея в Несебър.&rdquo;, развълнувано каза доц. Анелия Божкова, съръководител на екипа, извършващ проучванията.<br /> <br /> Много добре запазена апликация, която е стояла върху съда, но с времето се е отлепила, бе намерена след като хидрията бе извадена от гробницата. Апликацията е с висок релеф и на нея са изобразени мъжка и женска фигура с двете с крила. Археолозите предполагат, че фигурите са персонажи от гръцката митология. Предстои да бъдат уточнени кои са те.<br /> <br /> &bdquo;Откритието е изключително интересно и значимо, поради няколко причини. Първата от тях е обстоятелството, че кремацията, като погребален обред, е изключително рядко срещана в Некропола на Месамбрия, както и във всички останали древногръцки некрополи в Черноморската зона. В този смисъл, ние имаме шанс да проучим следите от един културно-обреден акт, извършван преди хилядолетия - IV век преди Христа, и да проследим всички етапи на неговото извършване. Втората е фактът, че съдът е използван за погребална урна, където са положени след кремация останките на покойника&rdquo;., обясни доц. Божкова.<br /> <br /> &bdquo;Изключително много ни радва, че за първи път имаме такъв тип бронзов съд. В музея имаме изложени три хидрии, но за първи път ние изследваме научно погребалния ритуал и имаме възможност да документираме този тип погребение. Както се вижда на шията на хидрията е нанизан погребален венец, който също е много добре запазен, с бронзови листчета с позлата и керамични плодчета. Надяваме се той също да бъде реставриран и да може да ескпонираме хидрията по най-добрия начин в музея&rdquo;, сподели развълнувано Петя Кияшкина, съръководител на екипа от археолози, проучващ терена и директор на музея &bdquo;Старинен Несебър&rdquo;. <br /> <br /> Минути по-късно екипът от археолози извадил хидрията от малката гробница, установи, че останките в съда са били на мъж по намерения вътре предмет - стригила. Това е принадлежност, която се е използвала от мъжете, за да си почистват тялото след физически упражнения. <br /> <br /> &bdquo;Духовният път&rdquo;, за който говорехме вчера, при представяне на проекта за реставрация на църквата &bdquo;Св. Йоан Кръстител&rdquo;, може да започне оттук, от тази местност, която е била Некропола на древна Месамбрия&rdquo;, каза кметът на Несебър Николай Димитров, който бе дошъл на разкопките, за да види новото безценно откритие.<br /> <br /> Това е първият паметник от 1266-е гроба, които са проучени и документирани през последните 3 години в Некропола на древна Месамбрия с такова съдържание. Той е поредното доказателство, че в земята, върху която днес се издига Несебър, са скрити безценни, а много от тях и уникални, артефакти.<br /> <br />