Дело за отнемане на имущество за 19 170 771 лв. заведе комисията "Кушлев" в Окръжния съд в Благоевград. Това е рекордна стойност в заведените искове на комисията. Делото е срещу германския гражданин Манфред Дийл.
Анализът на на комисията показва, че контролираните от Манфред Дийл фирми са реализирали приходи в размер на 180 779,2 минимални работни заплати за страната, а са извършили разходи в размер на 243 696,36 минимални работни заплати, т. е. явява се отрицателна разлика от 65 795,5 минимални работни заплати.

Кушлев иска на Манфред Дийл да се вземе придобитото в проверявания период - 1 януари 1983 г. - 31 декември 2007 г., имуществo, както и онова на фирмите му, за което липсват данни за законни източници. Това са хотел "Танне" в Банско, офис в София, три леки автомобили "Тойота", лек автомобил "КИА", два автобуса "Форд", товарен автомобил "Форд", 17 вземания по договори за заем за периода 1997-2005 г., 170 дружествени дяла по 1000 лв. от капитала на "БД Турс" ООД, в размер на 170 000 лв., 35 дружествени дяла по 500 лв. от капитала на "Орбилекс" ООД, в размер на 17 500 лв., 300 дружествени дяла по 10 лв. от капитала на "Европринт-България" ООД, в размер на 3000 лв., сумата 64 400 лв. от продажбата на четири автомобила "Тойота", сумата 155 000 лв. от продажбата на магазин-ателие в София, наличностите по сметки, открити в банки на територията на страната. /БЛИЦ