Комисията за защита на конкуренцията се самосезира и образува производство за разследване на евентуално извършени нарушения по чл. 18 от ЗЗК – злоупотреба с господстващо положение, от страна на „Топлофикация-Перник” ЕАД на пазара на доставка и продажба на топлинна енергия за битови потребители на територията на Перник, съобщи комисията.
Повод за образуването на производството са сигнали на граждани, в които се посочва, че „Топлофикация Перник” ЕАД не изпълнява нормативните изисквания за топлоснабдяване на сградите и за сключване на индивидуални договори с потребителите, не съобразява топлинните графици за топлоподаване с температурата на околната среда и налага дискриминационни условия при доставката и продажбата на топлинна енергия. Според получената информация, дружеството отнема възможността на потребителите лично да определят количеството топлина което желаят да ползват и само определя какво количество енергия да произведе и да задължи потребителите да заплатят, без да може да докаже връзка между ползваното и начисленото количество
По смисъла на ЗЗК, Комисията за защита на конкуренцията може да наложи санкция до 300 000 лв. и да постанови прекратяване на нарушението. /БЛИЦ