Комисията за защита на конкуренцията се самосезира и образува производство за разследване на евентуално извършени нарушения по чл. 9 от ЗЗК –забранени споразумения, от страна на Асоциацията на дружествата за топлинно счетоводство, София, „Топлофикация-София” АД , както и фирмите, които са сключили споразумение с „Топлофикация -София" за отчитане на употребената топлинна енергия.
Фирмите, които ще разследва антимонополната комисия, са „ АД - “ПМУ - София 98” ООД, Консорциум, "Сименс и Елвеко”, “ТА-ЕС-Нелбо Инженеринг” ООД, СД ”Електрон Комерс - Йовкови и сие”, “Бруната България” ООД, “Техем Сървисис” ЕООД, "Директ" ООД, "ИСТА България" ЕООД, "Термокомплект" ООД , "АН-93" ЕООД, "Топлоконтрол" ООД и "Рони" ЕООД, .
Повод за образуване на производството са публикации в редица ежедневници, както и сигнали на граждани, в които се посочват данни, че таксите за отчитане на радиаторите са се повишили почти двойно, а „Топлофикация –София” АД е постигнала споразумение с топлинните счетоводители за въвеждане на „основен пакет услуги” с еднакви цени за топлинните счетоводители. Посочва се и проблема за техническа несъвместимост между уредите за отчитане на топлинната енергия, предлагани и монтирани от отделните фирми, което на практика прави невъзможно потребителят да смени по свой избор топлинния си счетоводител.

От изложените факти възникват основателни съмнения, че на пазара на отчитане на топлинната енергия, използвана от домакинствата, се прилагат търговски практики, които водят до координирано повишаване на цените и създаване на условия за разпределение на пазара между фирмите за дялово разпределение на топлинната енергия. Това поведение може да представлява забранено споразумение, което води до ограничаване на конкуренцията на пазара и директно уврежда интересите на потребителите По смисъла на ЗЗК, Комисията за защита на конкуренцията може да наложи санкция до 300 000 лв. на всяко едно предприятие, участник в забраненото споразумение и да постанови прекратяване на нарушението. /БЛИЦ