Ще плащаме за лична карта с биометрични данни 18 лв., за свидетелство за управление на МПС – 25 лв., а за паспорт – 40 лв. Това са новите цени, които кабинетът въвежда с промените в Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.
За експресна, бърза и обикновена услуга при ваденето на документи ще се запазят пропорциите от&nbsp;сега действащата тарифа. Остават и съществуващите преференции. <br /> <br /> За първа лична карта на децата от 14&nbsp;до 16-годишна възраст няма да се пвлаща такса, както досега. За първи паспорт на дете до 14-годишна възраст ще се заплаща само 25% от стойността на обикновената услуга, а за следващ &ndash; 50 на сто. <br /> <br /> Няма да плащат за лична карта и за свидетелство за управление на МПС хората над 70-годишна възраст. Те ще дължат такса равна на едва 25% от таксата за паспорт. Лицата между 58 и 70-годишна възраст заплащат 60% от обикновената услуга за лична карта, 50% от таксата за паспорт и 44% от таксата за свидетелство за управление на МПС. <br /> <br /> Хората с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност ще заплащат 10% от стойността на обикновената услуга за издаване на лична карта, 12% - от таксата за свидетелство за управление на МПС и 7% - от таксата за паспорт.<br /> /БЛИЦ