Прокурорът по много знакови дела Светослав Калчев стана заместник апелативен прокурор. Той бе назначен на 12 юни от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Предложението 48-годишният търновец да поеме поста e на новия апелативен прокурор Таня Недкова, пише "Борба".

В нейното предложение до ВСС е посочено, че Светослав Калчев има значителен професионален опит. Ползва се с авторитет и уважение сред прокурорите от апелативния район и съдебните служители. Притежава управленски опит като заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново. Член е на Националната прокурорска мрежа за международно правно сътрудничество, а от 2012 г. е хоноруван асистент по криминалистика в катедра „Наказателно-правни науки“ към ЮФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Прокурор Калчев има над 22 години юридически стаж, като последователно е бил прокурор в Районна и в Окръжна прокуратура – Велико Търново. Завършил е правния факултет на Софийския университет. В периода 2010 – 2014 г. е заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, след което е назначен на длъжност прокурор в Апелативна прокуратура – Велико Търново. Има ранг „Прокурор във ВКП и ВАП“. През 2009 г. Светослав Калчев бе единственият прокурор, пратен на стаж във ФБР, където се учи как да бори мафията.

Като обвинител участва в куп знакови и скандални дела във Велико Търново, като „Бебето от фризера“, „Лихварите“, срещу английски пастир, който бе осъден за гавра с 6- годишно момиченце, и много други. От правото е изкушен и братът на прокурора – Константин Калчев, който е съдия във Великотърновския административен съд.