Национален план за действие по заетостта предвижда разкриването на 87 000 работни места в страната, обяви днес социалният министър Емилия Масларова.
По мнението на Масларова глобалната финансова криза поставя предизвикателства най-вече върху пазарите на труда и благосъстоянието на гражданите. За справяне с това положение у нас Министерството на труда и социалната политика ще осигури 180 млн. евро от април т. г. за разкриване на нови работни места.
Целта е да не се допусне масова безработица, както и да се съхранят заетите места, особено на квалифицираните кадри. По думите й най-голям проблем с безработицата ще има при големия контингент от хора с ниско образование.  360 млн. евро са предвидени от Министерството на образованието и науката за ограмотяване и обучаване на нискоквалифицирани работници.
Според Емилия Масларова пенсионната система в България гарантира увеличаването на пенсиите през 2009-а, което ще бъде извършено три пъти през годината. Тя подчерта, че в тези ситуации трябва "да мислим за устойчив социален хоризонт". На първо място за постигането му тя постави "гарантиране на гъвкавост на бизнеса, без да се жертва сигурността на работниците". /БЛИЦ