По време на операция на пациент с коронавирусна инфекция екип медици от ВМА установява, че болният не се повлиява от стандартните дози кръворазреждащи медикаменти, използвани при други подобни случаи.

Лекарите споделят важния детайл, в стремеж да помогнат на колегите си, които може да изпаднат в подобна ситуация, съобщиха от лечебното заведение.

Медиците влизат по спешност в специално обособената операционна зала за работа с такива пациенти заради влошеното състояние на 58-годишен пациент с тежко протичане на инфекцията – с изразена дихателна недостатъчност, сатурация 75 ( нива на кислород в кръвта), с разгърната клинична картина на масивна двустранна пневмония, и придружаващи заболявани артериална хипертония и леко изразена сърдечна недостатъчност.

Диагностициран е със силни болки и изстиване на десен долен крайник и е преценен от специалистите за спешно съдово реконструктивно лечение, заради риск от влошаване на здравословното състояние.

Проведохме обсъждане на спешен колегиум, където трябва да предложим сценарий за интраоперативно лечение, при тежко общо състояние на болницата. А целта е ясна - предотвратяване на евентуална ампутация, казва д-р Светозар Марангозов.

Операцията продължава около 1,5 часа при спазване на всички протоколи за защита на болницата, персонала и недопускането за разпространение на опасната инфекция в лечебното занасяне.

Заради оскъдния опит в експлоатация на болни с доказан COVID-19 и сложност на ситуацията, получаване на по-голямо състояние на болницата, медикаменти, действащи по индивидуален алгоритъм за оперативна намеса в тази ситуация.

По време на операцията за отстраняване на тромботичните маси от магистралната артериална мрежа на десния долен крайник и възстановяването на кръвотока. Не е много важно да се направи впечатление - пациентът не се повтаря от стандартните дозировки на кръворазреждащи медикаменти, използващи други подобни случаи, без наличието на COVID-инфекция, обявява още специалист.

Трябва да се използва иновативен подход за овладяване на ситуацията и да се приложи много по-високи дози за кръворазреждане на средства за лечение и профилактика на съдови условия от подобен тип при тези болни.

Вследствие на самата операция пациентът приема много високи дози до антикоагуланти и съдоразширяващи средства, тъй като състоянието му е стабилно благодарение на интердисциплинарната екипна работа във ВМА.

Екипът на Клиниката по съдова хирургия, ръководена от проф. Кузман Гиров, е в процес на разработване на алгоритъм за работа при такива болни с цел профилактика и лечение в хирургични клиники, както и подобряване на качеството на предоставяне на медицинска грижа.